Raport z audytu SEM (Search Engine Marketing) powinien zawierać wszystkie kluczowe elementy analizy kampanii reklamowych w wyszukiwarkach internetowych. Jest to dokument, który ocenia skuteczność i wydajność działań SEM, a także wskazuje obszary wymagające poprawy. Oto główne elementy, jakie powinny znaleźć się w raporcie:

  1. Podstawowe informacje: Raport powinien rozpoczynać się od podstawowych danych identyfikacyjnych, takich jak nazwa kampanii, okres audytu, nazwa firmy lub klienta oraz odpowiedzialne osoby.
  2. Cele kampanii: Opis celów reklamowych jest kluczowy dla oceny sukcesu kampanii. Czy celem jest zwiększenie ruchu na stronie, zwiększenie liczby konwersji, czy może budowanie rozpoznawalności marki? Wskazanie tych celów pomoże zrozumieć, jakie metryki są najważniejsze.
  3. Wykorzystywane kanały reklamowe: Audyt powinien wskazywać, na jakich platformach reklamowych prowadzono kampanie (np. Google Ads, Bing Ads, itp.) oraz omówić zalety i wady każdej z nich.
  4. Analiza słów kluczowych: Słowa kluczowe to fundament kampanii SEM. Audyt powinien ocenić, czy wybrane słowa kluczowe są odpowiednie, czy trafnie targetują grupę docelową, a także czy nie generują niepotrzebnych kosztów. Przykładowo, jeśli reklamujemy sklep z zabawkami, dobre słowo kluczowe to „zabawki dla dzieci”, a złe „samochody dla dorosłych”.
  5. Ocena jakości wyników: W raporcie należy poruszyć kwestię jakości wyników kampanii. Wskaźniki jakości (Quality Score) w Google Ads czy podobnych platformach wpływają na pozycję reklam i koszt kliknięcia. Czy reklamy osiągają wysoki wskaźnik jakości? Jeśli nie, trzeba zidentyfikować, co można poprawić.
  6. Analiza wyników: Istotne jest przedstawienie wskaźników kluczowych, takich jak współczynnik klikalności (CTR), wskaźnik konwersji, koszt za konwersję (CPA) czy zwrot z inwestycji (ROI). Porównanie tych wyników z wcześniej ustalonymi celami pozwoli ocenić, czy kampania jest efektywna.
  7. Analiza konkurencji: Warto przeanalizować działania konkurencji w zakresie SEM. To może dostarczyć cennych wskazówek, jakie strategie są skuteczne w danej branży.
  8. Przykłady reklam i landing pages: Jeśli to możliwe, do raportu można dołączyć przykłady reklam tekstowych, graficznych lub video, a także linki do stron docelowych (landing pages). To pozwoli na zrozumienie kontekstu i jakości prezentowanych treści.
  9. Rekomendacje i wnioski: W oparciu o analizę audytu należy sformułować konkretne rekomendacje dotyczące optymalizacji kampanii. Należy wskazać, co można poprawić, jakie działania podjąć oraz jakie cele wyznaczyć na przyszłość.
  10. Podsumowanie: W zakończeniu raportu należy podsumować najważniejsze wnioski i wskazać kluczowe punkty, które powinny być skorygowane lub dostosowane, aby zwiększyć skuteczność kampanii SEM.

Podczas przygotowywania raportu z audytu SEM, istotne jest również, aby prezentować dane w sposób czytelny i zrozumiały dla klienta lub interesariuszy. Można wykorzystać wykresy i tabelki, aby przedstawić informacje w bardziej przystępny sposób.