Audyt techniczny SEO jest szczegółowym procesem oceny i analizy strony internetowej pod kątem zgodności z wymaganiami technicznymi, które mają wpływ na jej widoczność i ranking w wynikach wyszukiwania. Celem audytu technicznego SEO jest zidentyfikowanie problemów technicznych, które mogą negatywnie wpływać na indeksację i interpretację strony przez wyszukiwarki internetowe.

Różnice między audytem technicznym SEO a standardowym audytem SEO:

 1. Zakres analizy:
  • Standardowy audyt SEO skupia się na analizie zawartości strony, słów kluczowych, strategii linkowania, optymalizacji meta tagów itp. Obejmuje on także aspekty związane z użytkownikiem, takie jak wygląd i responsywność strony.
  • Audyt techniczny SEO skupia się na badaniu infrastruktury strony i elementów związanych z jej działaniem, takich jak architektura witryny, błędy kodu, szybkość ładowania, wsparcie dla urządzeń mobilnych, indeksowalność, mapy witryny itp.
 2. Celem:
  • Standardowy audyt SEO ma na celu poprawę ogólnej jakości i atrakcyjności strony dla użytkowników i wyszukiwarek.
  • Audyt techniczny SEO koncentruje się na rozwiązaniu konkretnych problemów technicznych, które mogą być barierą dla wyszukiwarek w zrozumieniu i indeksowaniu zawartości strony.
 3. Przykłady analizy technicznej:
  • Przykład 1 – Wskaźniki wydajności: Audyt techniczny może obejmować ocenę wydajności witryny, taką jak czas ładowania strony, aby upewnić się, że witryna działa szybko, co jest istotne dla użytkowników i może wpłynąć na ranking w wynikach wyszukiwania.
  • Przykład 2 – Struktura adresów URL: Audyt techniczny może sprawdzić, czy adresy URL są przyjazne dla wyszukiwarek i czy są odpowiednio sformatowane, aby ułatwić indeksację treści.
  • Przykład 3 – Błędy 404: Audyt techniczny może wykryć nieistniejące strony lub błędy 404, które mogą wpływać na doświadczenie użytkownika i indeksację witryny.
 4. Wpływ na SEO:
  • Standardowy audyt SEO pomaga zoptymalizować treści i czynniki związane z użytkownikami, co może poprawić pozycje w wynikach wyszukiwania.
  • Audyt techniczny SEO pozwala naprawić konkretne problemy techniczne, które mogą blokować indeksację strony lub wpływać na widoczność witryny w wynikach wyszukiwania.

Podsumowując, audyt techniczny SEO skupia się na rozwiązywaniu problemów technicznych strony internetowej, podczas gdy standardowy audyt SEO obejmuje ogólną optymalizację treści i aspektów związanych z użytkownikami. Oba rodzaje audytów są ważne dla zapewnienia lepszej widoczności i wydajności witryny w wynikach wyszukiwania.