Przeprowadzenie audytu SEM (Search Engine Marketing) może różnić się w zależności od zakresu, rozmiaru i skomplikowania kampanii reklamowej oraz dostępności danych. Ogólnie jednak, czas trwania audytu SEM zależy od kilku kluczowych czynników:

  1. Zakres audytu: Im szerszy zakres audytu, tym dłużej zajmie jego przeprowadzenie. Audyt SEM może obejmować analizę kampanii reklamowych, grup reklamowych, słów kluczowych, jakości wyników reklam, analizę landing page’ów i wiele innych elementów.
  2. Wielkość kampanii: Czas audytu będzie się różnić w zależności od liczby kampanii i reklam, które muszą zostać przeanalizowane.
  3. Dostępność danych: Jeśli wszystkie niezbędne dane są łatwo dostępne, audyt może przebiegać szybciej. Jeśli jednak dane są rozproszone lub trudno dostępne, audyt może zająć więcej czasu.
  4. Dokładność analizy: Im bardziej dokładny audyt, tym więcej czasu będzie wymagane na przeprowadzenie dogłębnej analizy.

Przykładowo, prosty audyt kampanii Google Ads dla małej firmy może zająć od kilku godzin do jednego dnia. Skupiając się na podstawowych metrykach, takich jak wskaźnik klikalności (CTR), wydatki i wyświetlenia reklam, można szybko ocenić skuteczność kampanii.

Z drugiej strony, kompleksowy audyt wielu kampanii i kont Google Ads dla dużego przedsiębiorstwa może trwać od kilku dni do kilku tygodni. W takim przypadku audyt obejmowałby:

  • Analizę konwersji i zwrotu z inwestycji (ROI) dla poszczególnych kampanii.
  • Przegląd słów kluczowych, wykluczeń i strategii targetowania.
  • Badanie jakości stron docelowych (landing page’ów) pod kątem spójności z reklamami i optymalizacji konwersji.
  • Ocena wykorzystania rozszerzeń reklamowych i ich wpływu na wyniki.
  • Analiza danych demograficznych i zachowań użytkowników.
  • Weryfikacja zgodności z najlepszymi praktykami Google Ads i politykami reklamowymi.

Warto również zaznaczyć, że audyt SEM to nie tylko analiza istniejących kampanii, ale także proces proponowania optymalizacji i strategii na przyszłość. Ostateczny czas audytu zależy więc od stopnia szczegółowości i celów, które stawia przed sobą zespół odpowiedzialny za audyt.

Podsumowując, czas trwania audytu SEM jest uzależniony od wielu czynników i może się różnić w zależności od konkretnych warunków. Wskazane jest, aby audyt był starannie przeprowadzony, aby dostarczyć wartościowe informacje i wskazówki do poprawy skuteczności kampanii reklamowych.